Обробка насіння та осіннє підживлення

25.07.2018 София Статті

Добрива є одним з найефективніших засобів впливу на продуктивність і якість рослин.

Вочевидь, що озимі культури (пшениця, ячмінь, ріпак) суттєво відрізняються від ярих.

У своєму розвитку озимі проходять досить тривалий період анабіозу (призу­пинення вегетації), який припадає на зиму. Враховуючи кліматичні умови України, у цей період мож­ливий такий збіг погодних умов, за яких рослини мають суттє­вий ризик загибелі, знаходячись у пригніченому стані, що призво­дить до значних втрат врожаю. Насамперед, такими небезпечни­ми чинниками є тривала відлига з наступним різким похолоданням і суттєвими морозами та відсутніс­тю снігового покрову.

Особливо великим є ризик за­гибелі значної частини посівів, якщо рослини входять в зиму ослабленими, зі слаборозвине­ною кореневою системою. Тому доцільно особливу увагу приді­лити осіннім заходам, що спрямо­вані на підготовку рослин до зи­мівлі:

 • профілактика та боротьба з хворобами;

 • підвищення зимостій­кості;

 • стимуляція розвитку коре­невої системи;

 • забезпечення рос­лин необхідним комплексом по­живних елементів.

Для цього ви­конують обробку насіння

Наноактиватором  «Нано-Мінераліс» + ТестаЛип (Насіння) + Мікро-Мінераліс (Фосфор-Калій) та (Кремній – Калій) 

Нано-Мінераліс (Наноактиватор)

Нанокарбоксилати:

N-0 мг/л,   

Zn-220 мг/л,

Cu-120 мг/л,

Mn-120 мг/л,

Mo-50 мг/л,

Мg-1600 мг/л,

Co-100 мг/л,

Fe-160 мг/л,

Se-40 мг/л,

Ge-50 мг/л,

Nd-50 мг/л.

Містить десять життєво необхідних для рослин біогенних металів. Обробка насіння (Наноактиватором)  Нано-Мінераліс забезпечує відмінний стартовий розвиток рослини, підвищує її стресостійкість та імунітет.

 • Ріпак 0,3 л/т;

 • Озима пшениця 0,1 л/т.

ТестаЛип (Насіння)

Гель. Композиція біополімерів природнього походження та поверхнево-активних речовин (ПАР)

Використовується при обробці посівного та посадкового матеріалів.

 • Підсилює дію протруйника;

 • Створює захисну еластичну плівку, яка зберігає вологу і не перешкоджає вільному диханню рослини;

 • Підвищує польову схожість.

Норма витрати 0,5 л/т  

Ріпак в Київській області

Технологія застосування та дози.

ОЗИМИЙ РІПАК:

 • Обробка насіння:

 — Нано-Мінераліс — 0,3 л/т;

 — ТестаЛип (Насіння) — 0,5 л/т;

 — Мікро-Мінераліс (Фосфор-Калій) 2,0 л/т;

 — Мікро-Мінераліс (Кремній –Калій) – 0,5 л/т.

Змішується і не втрачає свої властивості в бакових сумішах з усіма відомими пестицидами та біопрепаратами.

 • 1,0 л/га «Мікро-Мінераліс (Бор + МЕ)» у фазі 4-6 листків. 

Зазвичай цю обробку поєднують із обробкою фунгіцидами — ретардантами.

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ ТА ЯЧМІНЬ:

 • Обробка насіння: Нано-Мінераліс — 0,1 л/т;

 — ТестаЛип (Насіння)- 0,5 л/т;

 — Мікро-Мінераліс (Фосфор-Калій) 2,0 л/т;

 — Мікро-Мінераліс (Кремній –Калій) – 0,5 л/т.

 Змішується і не втрачає свої властивості в бакових сумішах з усіма відомими пестицидами та біопрепаратами.

1,5 л/га «Мікро-Мінераліс (Фосфор – Калій)» на початку фази осіннього кущення.

 Зазвичай цю обробку поєднують із обробкою інсектицидами, якщо у фазі до 3-го листа виявлено надпорогова кількість шкідників ( попелиць, цикадок ).

Слід зазначити, що осінні та ранньовесняні обробки можливо виконувати лише за температури у момент обпри­скування, не нижче +10 °C , та середньодобової температури не нижче +5 °C.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *